آری آغاز دوست داشتن است

کار نقش برجسته روی گل رس و سفالگری و حس آرامش ناشی از اون به همراه صدای زنده ياد شاملو ( سکوت سرشار از سخنان ناگفته است، و بقيه آثار زيبايش )، آلبوم هميشه گيرای" نسيم وصل" (همايون شجريان){ رها رهـا رهــا من} ، به راستی خوب و دلچسبه.

 وقتی مشغول کارم چنان ذهنم آرومه که به هيچ چيز ناخوشايندی فکر نمی کنم. خيلی به يه همچين کاری نياز داشتم خيلييييييی+ کوهنوردی پنجشنبه های درکه + يوگا + شروع تای چی 

آری آغاز دوست داشتن است

گرچه پايان را ناپيداست

من به پايان دگر نينديشم

که همين دوست داشتن زيباست

فروغ

/ 0 نظر / 11 بازدید